Vanaf 27 mei start het driejaarlijks kunstproject Beaufort langs de Belgische kust. In 2021 beleeft de triënnale haar zevende editie. Tijdens Beaufort 21 gaan de kunstwerken in dialoog met hun omgeving en werpen ze een nieuwe blik op bekende locaties, waarbij vooral de natuurlijke geschiedenis naar de voorgrond komt.

De zevende editie van de Triënnale voor hedendaagse kunst aan zee loopt van 27 mei tot 7 november 2021. Alle kustgemeenten, en dus ook De Panne, nemen deel.

Voor de nieuwe editie is gekozen om de bijzondere kwaliteiten van Beaufort te benadrukken: het decor van de zee, de laagdrempeligheid van het project, de spreiding over de kustlijn en de uitbouw van een kwalitatief beeldenpark op termijn.

Beaufort 21 biedt perspectief in bange tijden

Het thema van Beaufort 21 ligt in het verlengde van haar voorganger in 2018. Een terugkerend onderwerp in de kunstwerken van deze editie is hoe de mens onderhevig is aan de wil van de natuur. Als de hoogbouw aan de Kust af en toe de vraag oproept ‘hoe heeft de mens de Kust veranderd’, dan wordt de vraag nu omgedraaid: ‘hoe heeft deze Kust de mens veranderd’. Dit perspectief lijkt meer gepast na een jaar van pandemie.

Selectie van de kunstwerken

De artistieke selectie bestaat uit een mix van binnen- en buitenlandse kunstenaars. De werken zijn geïnspireerd door lokale verhalen, zowel uit de natuurlijke als de menselijke geschiedenis. Daarnaast benadrukken ze vergankelijkheid. In de eerste plaats vergankelijkheid van mens en materiaal, maar verder ook de fluctuerende interpretatie van de geschiedenis. Steeds meer stemmen worden toegevoegd aan een gekend verhaal. De kunstwerken doen iets gelijkaardigs. Ze activeren een collectief geweten en bieden nieuwe perspectieven op een bekende lokale context, zodat we met andere ogen naar een gekende plek kijken.

Nieuw

Tijdens Beaufort 21 is er ook één project voor de volledige Kust: tijdens de zomer wordt een muzikale creatie van kunstenaar Ari Benjamin Meyers (US) uitgevoerd in elke kuststad. De tien uitvoeringen gebeuren in samenwerking met ‘Die Verdammte Spielerei’. Westtoer doet een warme oproep aan alle amateurensembles aan de Kust en in het hinterland om deel te nemen aan deze muzikale performance.

Iedereen doet mee

De Provincie West-Vlaanderen zet opnieuw de schouders onder dit unieke kunstproject. Het brede publiek kan Coronaproof de Triënnale Beaufort ontdekken. Bezoekers kunnen gedurende een langere periode in de eigen bubbel de vele kunstwerken langs de Kust bezoeken. Spreiding in tijd en ruimte is perfect toepasbaar voor de Triënnale aan zee.

Het is een extra troef dat alle kustgemeenten partner zijn. Beaufort blijft een sterk merk. Cultuurtoerisme is een meerwaarde voor een bestemming zoals de Kust. Een breed publiek kan in het uniek decor van de Kust gratis genieten van kunst.

West-Vlaanderen op de internationale kaart

De Triënnale Beaufort, Triënnale Brugge, de Triënnale Kortrijk en het Kunstenfestival Watou plaatsen West-Vlaanderen in 2021 stevig op de internationale kaart van de hedendaagse kunst. Westtoer werkt met deze partners vooral samen op het vlak van communicatie. Ook Toerisme Vlaanderen zorgt voor internationale promotie. Elk initiatief behoudt nu en straks zijn artistieke autonomie. Naast de unieke selectie kunstenaars in Beaufort 21 zullen ook de twee overige Triënnales en het kunstenfestival Watou bijdragen tot het positief imago van Vlaanderen over de hele wereld.

Overzicht kunstwerken Beaufort 21

Permanente kunstwerken:

Laure Prouvost (FR) – De Panne, Els Dietvorst (BE) – Koksijde-Oostduinkerke, Goshka Macuga (PL) – Nieuwpoort, Oliver Laric (AT) – Middelkerke-Westende, Rosa Barba (IT) – Oostende, Maen Florin (BE) – De Haan-Wenduine, Marguerite Humeau (FR) – Blankenberge, Jeremy Deller (UK) – Knokke-Heist;

Tijdelijke kunstwerken:

Adrián Villar Rojas (AR) – Zeebrugge (in samenwerking met Triënnale Brugge), Nicolás Lamas (PE) – Bredene, Michael Rakowitz (US), Heidi Voet (BE), Timur Si-Qin (DE), Maarten Vanden Eynde (BE), Monokino (BE), Rossella Biscotti (IT), Jimmie Durham (US), Raphaela Vogel (DE), Sammy Baloji (DRC) en Nel Aerts (BE).